Neľúbite ženu preto, že je krásna.

Ona je krásna preto, že ju ľúbite.

Krása je uhol pohľadu pozorovateľa.

Žena netúži ani tak po kráse,

ale po tom, aby sa páčila.

Najnovšie články